>

A - Akademik
Akillamoq - Astronomik
Atayin - Aholi

Bab-baravar - bo'lmq
Biblitekachi - Biqin
Bb - Bo'htnchi

V - Vujud

Gvd - Go'shtdr

D - Diqqxinfs
Dvdirmq - Do'qilltmq

bto'yms - echmoq

Yo - Yog'ch

Jbduq - Jo'yya

Zbrdst - Zo'rg'

Ibr - Inqilbchi
Ip - Ig'vgr

Yigirm - Yo'g'nlik

Kbi - Kchkurungi
Kibr - Kshn
Krxmllmq - Ko'hnlik

Lb - Lo'ttivzlik

m - Mhsult
Mv - Miqyos
Mbynig - Mo''tbr

N - No'xt

ddiy - rqli
silmq - hu

Pznd - Po'sht

Rvish - Ro'shnlik

Sbb - Svrkchi
Svlmq - Skripkchi
Smnli - So'qqbshlik

Tjjub - Thrir
Tbrnmq - Tiqmoq
To - Tog'ora
Tradicion - Tuhfa
To'g'arak - To'g'risi

U - Uquvli

Fvquldd - Futuristi

Xbr - Xlrli
Xd - Xo'sh

Chavandoz - Cho'g'

Shabada - Sho'xlik

E - Ehtiros

Yuborilmoq - Yuqumsiz

Yyagana - Yyag'ir
ҚҒҲ

O' - O'ngrmq
O'pirilish - O'g'o'

Qabila - Qahqaha
Qidirish - Qiyyasig
Qobil - Qog'azboz
Qubba - Qo'g'irchok

G'avvoch - G'arazguylik

Ha - Hiqichoq
Hovli - Hurkitmoq